Regulamin

  • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz.16.00, a kończy się o godz.10
  • Rezerwację uważa się za ważną po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. W przypadku braku wpłaty zadatku w określonym terminie , rezerwację uważa się za nieważną.
  • Wpłaty pozostałej należności należy dokonać najpóźniej w dniu przyjazdu na wypoczynek, przed pobraniem kluczy od domku.
  • Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela ośrodka.
  • Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie korzystania z obiektu.
  • Zabrania się palenia tytoniu w domkach oraz używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych, a ogrzewanie domku w przypadku niskich temperatur dopuszczalne jest wyłącznie urządzeniami ośrodka.
  • Parking na terenie ośrodka jest bezpłatny.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zamykanie okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
  • Z placu zabaw dzieci mogą korzystać wyłącznie pod opieką dorosłych.

Życzymy wszystkim gościom przyjemnego wypoczynku w naszych domkach letniskowych i zapraszamy ponownie do nas na wczasy nad morzem do Darłowa.